Micro 3 (1. – 5. klasse)

Micro 3 (1. – 5. klasse)

På grunn av stor pågang og lange ventelister har vi startet et nytt parti i høst. Dette partiet har vi kalt Micro 3, og vil være for aldersgruppen 1. – 5. klasse. Vi har allerede en trang timeplan, derfor ble dette et parti med et litt bredere aldersspenn, med...