Invitasjon til årsmøte i Løten turn

11. februar 2019

Årsmøte avholdes i Løtenhallen 21 mars kl 1900.

Frasigelse av verv, og evt innkommende saker til møtet må være leder/valgkomite i hende innen 28.februar 2019.

Velkommen!

Se her for saksliste: Innkalling årsmøte