Årsmøte

25. februar 2020

Invitasjon til årsmøte

 

Invitasjon til årsmøte.

 

Vi avholder årsmøte tirsdag 2. juni kl 1900 i Løtenhallen.

Frasigelse av verv, og evt innkommende saker til møtet må være leder/valgkomite i hende innen 19 mai 2020.

Saksliste:

Sak 1           Godkjenning av innkalling
Sak 2           Godkjenning av saksliste
Sak 3           Valg av møteleder og sekretær
Sak 4           Valg av 2 protokollunderskrivere
Sak 5           Årsberetning
Sak 6           Regnskap 2019
Sak 7           Budsjett 2020
Sak 8           Handlingsplan og vedtekter
Sak 9           Kontingent
Sak 10         Innkommende saker
Sak 11         Valg

Velkommen!

 

Med vennlig hilsen

Styret Løten turn