Info om oppstart til høsten

22. juni 2020

Etter en periode med stengt hall gleder vi oss til å starte opp igjen til høsten. Men siden vi ikke vet hvilke regler vi må forholde oss til fra høsten av, er ting litt usikkert med tanke på blant annet antall deltakere på hvert parti og hvilke treningstider gruppene får. Uavhengig av hvilke smitteverntiltak som kommer til å gjelde til høsten, har vi følgende praktiske beskjeder å gi nå:

• Planlagt oppstart 24.08.20
• Påmelding for eksisterende medlemmer åpner 03.08.20.
• Ikke-medlemmer får anledning til å melde seg på 10.08.20.
• Treningstider vil bli publisert før påmeldingen starter.

I mellomtiden ønsker vi alle sammen en riktig god sommer! 🙂