Innkalling til årsmøte 2022

22. februar 2022

Invitasjon til årsmøte 2022.

Vi avholder årsmøte torsdag 24. mars kl 1900. Møtet blir enten avholdt i Løtenhallen, eller på teams, avhengig av smittesituasjonen på denne datoen. Send oss en epost til post@lotenturn.no om du ønsker å delta på møte.

Frasigelse av verv, og evt innkommende saker til møtet må være leder/valgkomite i hende innen 10 mars 2022.

Saksliste:

Sak 1           Godkjenning av innkalling
Sak 2           Godkjenning av saksliste
Sak 3           Valg av møteleder og sekretær
Sak 4           Valg av 2 protokollunderskrivere
Sak 5           Årsberetning
Sak 6           Regnskap 2021
Sak 7           Budsjett 2022
Sak 8           Handlingsplan og vedtekter
Sak 9           Kontingent
Sak 10         Innkommende saker
Sak 11         Valg

Velkommen!