Årsmøte 2023

20. februar 2023

Invitasjon til årsmøte 2023

Vi avholder årsmøte mandag 20. mars kl 1900. Møtet blir avholdt i Løtenhallen. Send oss en epost til post@lotenturn.no om du ønsker å delta på møte.

Frasigelse av verv, og evt innkommende saker til møtet må være leder i hende innen 6 mars 2023.

Saksliste:
Sak 1 Godkjenning av innkalling

Sak 2 Godkjenning av saksliste

Sak 3 Valg av møteleder og sekretær

Sak 4 Valg av 2 protokollunderskrivere

Sak 5 Årsberetning

Sak 6 Regnskap 2022

Sak 7 Budsjett 2023

Sak 8 Handlingsplan og vedtekter

Sak 9 Kontingent

Sak 10 Innkommende saker

Sak 11 Valg

Velkommen!