Ekstraordinært årsmøte i Løten Turn

16. august 2023

Styret i Løten turn kaller inn til ekstraordinært årsmøte mandag 04. september 2023 klokken 18:00.

Sak: Valg av kontrollutvalg

Sted: Møterommet i Løtenhallen

Vel møtt!