Oppgradering av basishallen

16. november 2023


I fjor på disse tider fikk vi tidens førjulsgave da Sparebankstiftelsen tildelte Løten Turn kr 500.000 til nytt utstyr i Basishallen. Og tillegg innvilget Løten kommune, som eier av hallen, midler til utskiftning av gammelt utstyr, som også benyttes av kommunens skoler og barnehager.

Nå har vi kommet et langt stykke på vei i denne utskiftningen og vi ønsker i denne forbindelse å takke både Sparebankstiftelsen og Løten kommune for deres svært viktige bidrag for å kunne muliggjøre dette.

Nå kan våre 400 utøvere, samt kommunens barnehager og skoler nyte godt av denne investeringen.