Nye partier: Gymlek 2-4 år og Idrettens Grunnstige 8-10 år med trening på søndager

7. januar 2024

Grunnet lange ventelister på Gymlek 2-3 år, Gymlek 4 år og Idrettens Grunnstige 8-10 år tilbyr vi to nye partier, Gymlek 2-4 år og Idrettens Grunnstige 8-10 år, med trening på søndager. Første trening blir i uke 3. Påmelding via Spond, https://club.spond.com/landing/signup/løtenturn.