Invitasjon til årsmøte 2024

23. januar 2024

Vi avholder årsmøte i Løten Turn tirsdag 05. mars klokken 18:30. Møtet blir avholdt i Løtenhallen. Send oss en epost til post@lotenturn.no om du ønsker å delta på møte. 

Frasigelse av verv, og evt innkommende saker til møtet må være leder i hende innen 05. februar 2024. 

Saksliste

Sak 1           Godkjenning av innkalling 
Sak 2           Godkjenning av saksliste 
Sak 3           Valg av møteleder og sekretær 
Sak 4           Valg av 2 protokollunderskrivere 
Sak 5           Årsberetning 
Sak 6           Regnskap 2023 
Sak 7           Budsjett 2024 
Sak 8           Handlingsplan og vedtekter 
Sak 9           Kontingent 
Sak 10         Innkommende saker 
Sak 11         Valg 

Årsmøtedokumenter:

Arsmotedokumenter

Velkommen!