Barnekretsturnstevnet på Rena 08.-09. juni

6. april 2024
Skjema med påmelding er sendt til aktuelle medlemmer på Spond. Påmeldingsfrist er 11.04. Betaling skjer ved påmelding.