Apparatturn

Utøverne her blir plukket ut av trenerne og i samråd med foreldre velger man å satse på apparatturn, mer enn hva man gjør på 6-8 års partiet.

Trening:

Tirsdag
kl 19.15 - 21.00
Søndag
kl 17.30 - 19.30