Apparatturn

Utøverne her blir plukket ut av trenerne og i samråd med foreldre velger man å satse på apparatturn, mer enn hva man gjør på 6-8 års partiet.