Gymlek 2-3 år

Eneste kriteriet for å bli med her er at barnet kan gå. Barn og voksen er sammen i aktiviteten.

Målsetting:

Stimulere utviklingen av de grovmotoriske kvaliteter – gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre, henge, kaste/fange etc.Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med leken har vi det aller beste utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulering av grunnmotorikken. Vi gir barna stort spillerom for utforsking og eksperimentering som gir utfordring, spenning og mulighet til å bruke fantasien.

Se mer informasjon om gymlek her:

https://gymogturn.no/grener-og-aktiviteter/for-barn-og-unge/gymlek-barn-og-ungdom/

Trening:

Onsdag
kl 16.30 - 17.15