Gymlek 4 år

Målsetting:

Aktiviteten / leken skal stimulere barnas kreativitet og fantasi. Barna skal gis mulighet til å mestre ulike ferdigheter og ivareta og bygge opp de grunnleggende motoriske egenskapene så som koordinering, balanse og rytme.

Det er viktig at barna føler trygghet og trivsel, slik at grunnlaget kan legges for varig lyst til å drive idrett og fysisk aktivitet. Voksne og barn er sammen om aktiviteten og leken. Målet er at barna utvikler selvstendighet i lek og læring.

Se mer informasjon om gymlek her:

https://gymogturn.no/grener-og-aktiviteter/for-barn-og-unge/gymlek-barn-og-ungdom/

 

Trening:

Onsdag
kl 17.30 - 18.30