Gymlek 5 år

Partiet er beregnet på de som går siste år i barnehagen.

Målsetting:

Partier er tilpasset førskolealder på barnet eller at barnet har turnet i mange år.

Bygge videre på de målene som er satt for gymlek 3-4 år gjennom lek og allsidig aktivitet.  Øke barnets selvstendighet slik at foresattes deltagelse kan trappes ned.  En gradvis tilvenning til apparatturn.

Se mer informasjon om gymlek her:

https://gymogturn.no/grener-og-aktiviteter/for-barn-og-unge/gymlek-barn-og-ungdom/

Trening:

Torsdag
kl 16.30 - 17.30