Gymlek 5 år

Vi trener på torsdager kl 17.30-18.30 og partiet er beregnet på de som går siste år i barnehagen.

Målsetting:

Partier er tilpasset førskolealder på barnet eller at barnet har turnet i mange år.

Bygge videre på de målene som er satt for gymlek 3-4 år gjennom lek og allsidig aktivitet.  Øke barnets selvstendighet slik at foresattes deltagelse kan trappes ned.  En gradvis tilvenning til apparatturn.