Idrettens grunnstige 6-7 år

For jenter i aldersgruppen 6-7 år.

Turn i apparater, lære seg de grunnleggende momentene som motorikk, balanse, spenst og holdning. Her er treningen mer rettet mot apparat turn/turn kvinner.

Målsetting:

Hovedfokus på å skape trygghet og turnglede/interesse, og inspirasjon. Mulighet til rekruttering opp til aspirant. Lære seg grunnmomentene i turn og bli kjent med de ulike apparatene. Trene på ferdigheter som balanse, spenst og bevegelighet, som er viktig også i andre idretter

Se mer informasjon om Idrettens Grunnstige her:

https://gymogturn.no/grener-og-aktiviteter/for-barn-og-unge/idrettens-grunnstige/

 

 

Trening:

Tirsdag
kl 16.45 - 18.00