Turn jenter

For aldersgruppen 1-2 klasse.

Turn i apparater, lære seg de grunnleggende momentene som motorikk, balanse, spenst og holdning. Her er treningen mer rettet mot apparat turn/turn kvinner.

Målsetting:

Hovedfokus på å skape trygghet og turnglede/interesse, og inspirasjon. Mulighet til rekruttering opp til aspirant. Lære seg grunnmomentene i turn og bli kjent med de ulike apparatene. Trene på ferdigheter som balanse, spenst og bevegelighet, som er viktig også i andre idretter.

Trening i Basishallen tirsdag kl. 16.45 – 18.15