Ungdomsparti/tropp

Trening i Basishallen torsdager kl 1945-2130 og søndager kl 1930 – 2100

Videreføring av Idrettens grunnstige. Passer for all ungdom som liker litt fart og spenning. Aktiviteten består av hopp, trampett og tumbling. Her er det også muligheter for å delta på konkurranser.

Veldig fin kombinasjon med snowboard/ski og skating.

Målsetting:

Det skal være moro. Tropp skal være en samlingsplass for ungdom som nødvendigvis ikke har vært med på turn før, og for de som liker akrobatikk fart og spenning. 

Se mer informasjon om SALTO/Tropp her:

https://gymogturn.no/grener-og-aktiviteter/for-barn-og-unge/salto-barn-og-ungdom/