Medlemsinfo

Påmelding

Nytt medlem: Vi skal over på nytt medlemssystem til høsten, dette er ikke helt klart enda. Det vil derfor ikke være mulig å melde seg på før nytt system er på plass i august. Vi legger ut info her og på facebook når vi vet eksakt dato.

Allerede medlem: Velg innlogging i mysoft (egen link på forsiden vår). Brukernavn og passord finner du i mailen fra noreply@gymogturn.no. ,eller fakturaen fra i sist (5-siffret tall, står over navnet). På fakturaen finner du bare brukernavnet, og kan be om nytt passord i innloggingen. Når du er innlogget klikker du på knappen «nytt parti» – velg riktig parti og send påmelding. Barnet er nå påmeldt og du vil motta en bekreftelse på mail.

Ta kontakt på epost: turn-lot@online.no hvis du får problemer.

 

Selv om et parti er fullt kan du registrere barnet og det vil bli stående på venteliste. Du får beskjed når det er plass 🙂

Treningsavgift

GIRO PÅ KONTINGENT/TRENINGAVGIFT KOMMER PR MAIL UMIDDELBART ETTER OPPSTART

Kontigent: Kontigent betales en gang pr år og er kr. 170,- Denne dekker forsikringer, avgifter til krets og forbund. For de som meldes seg inn på høsten vil denne komme som egen faktura umiddelbart etter påmelding.

Treningsavgift pr halvår: (sist endret 02.01.2019)

/* faktureres 2 ganger pr halvår. Fakturagebyr kr 20,- pr faktura. Prisene gjelder for 2019. Faktureres  1.september  og 1. februar med forfall 15. VED MANGLENDE BETALING FORBEHOLDER VI OSS RETTEN TIL Å TILDELE PLASSEN TIL NOEN ANDRE OG BARNET BLIR UTESTENGT FRA TRENING.

Forsikringer

Alle medlemmer er forsikret gjennom NGTF med en uøykkesskadeforsikring. Konkurranseutøvere har utvidet forsikring, og registrerte trenere har utvidet forsikring samt yrkesskadeforsikring. Les mer her

Personvern

I forhold til personvern ønsker vi deres samtykke til å legge ut bilde av barna/utøverne i Løten turn. Det vil aldri bli brukt etternavn ifm med fellesbilder. Det vil kun være i spesielle tilfeller hvor noen har deltatt i konkurranser osv. Hvis du ikke godtar at det legges ut bilder av ditt barn vennligst send oss en mail med navn og parti. I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. Norges idrettsforbund minner derfor om hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer. Idrettsforbundet har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven. Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven. Ler mer om retningslinjene

Foreldrevettregler

  1. Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp
  2. Delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
  3. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
  4. Vis respekt for planlagte aktiviteter som barnet ønsker å delta på.
  5. Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
  6. Ved uenighet snakker du med den det gjelder, og vent til trening/konkurranse/oppvisning er ferdig og barna ikke er til stede.
  7. Lær barna folkeskikk og vis respekt for ulikheter.
  8. Motiver barna og gi oppmuntring i både medgang og motgang
  9. Når du er tilskuer (på trening/konkurranse/oppvisning): ta barna på alvor – hold negative kommentarer for deg selv
  10. Møt opp på konkurranse og oppvisning, barna ønsker det

Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!