Medlemsinfo

Påmelding

 

Eksisterende medlemmer:

Send mail til post@lotenturn.no. NB!! Skriv ønsket parti i emnefeltet på mailen, og navn og fødselsdato på utøveren som tekst i mailen.

Nye medlemmer:

Nye medlemmer må melde seg på via minidrett.no.

Det gjøres via denne linken: https://medlemskap.nif.no/

Ta kontakt på epost: post@lotenturn.no hvis du får problemer.

 

Selv om et parti er fullt kan du registrere barnet og det vil bli stående på venteliste. Du får beskjed når det er plass 🙂

Treningsavgift

 

Kontigent: Kontigent betales en gang pr år og er kr. 170,- Denne dekker forsikringer, avgifter til krets og forbund. For de som meldes seg inn på høsten vil denne komme som egen faktura umiddelbart etter påmelding.

Treningsavgift pr halvår: (sist endret 02.08.2020)

/* faktureres 2 ganger pr halvår. Prisene gjelder for 2020. Faktureres  i september  og februar. VED MANGLENDE BETALING FORBEHOLDER VI OSS RETTEN TIL Å TILDELE PLASSEN TIL NOEN ANDRE OG BARNET BLIR UTESTENGT FRA TRENING.

Forsikringer

Alle medlemmer er forsikret gjennom NGTF med en uøykkesskadeforsikring. Konkurranseutøvere har utvidet forsikring, og registrerte trenere har utvidet forsikring samt yrkesskadeforsikring. Les mer her

Personvern

I forhold til personvern ønsker vi deres samtykke til å legge ut bilde av barna/utøverne i Løten turn. Det vil aldri bli brukt etternavn ifm med fellesbilder. Det vil kun være i spesielle tilfeller hvor noen har deltatt i konkurranser osv. Hvis du ikke godtar at det legges ut bilder av ditt barn vennligst send oss en mail med navn og parti. I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. Norges idrettsforbund minner derfor om hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer. Idrettsforbundet har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven. Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven. Ler mer om retningslinjene

Foreldrevettregler

  1. Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp
  2. Delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
  3. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
  4. Vis respekt for planlagte aktiviteter som barnet ønsker å delta på.
  5. Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
  6. Ved uenighet snakker du med den det gjelder, og vent til trening/konkurranse/oppvisning er ferdig og barna ikke er til stede.
  7. Lær barna folkeskikk og vis respekt for ulikheter.
  8. Motiver barna og gi oppmuntring i både medgang og motgang
  9. Når du er tilskuer (på trening/konkurranse/oppvisning): ta barna på alvor – hold negative kommentarer for deg selv
  10. Møt opp på konkurranse og oppvisning, barna ønsker det

Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

REGLER FOR FORELDRE I TURNHALLEN:

Vi ønsker at trenere skal ha arbeidsro, og at utøvere skal ha fokus på treneren sin på treningene. Samtidig har vi full forståelse for at foreldre ønsker inn for å se på barna turne, og at barna synes det er stas å vise fram til foreldrene sine. Vi har derfor kommet fram til en ordning der vi tar hensyn til alle; både trenere, foreldre og utøvere 😊

 

– Foreldre har kun adgang til turnhallen den første uken/treningen hver måned. Denne uken kan 1 voksen per barn følge med inn i turnhallen.

– Det er ikke lov å oppholde seg i 1 etg, kun på galleriet.

– Man må være stille når man er inne i hallen, ikke snakk med sidemann eller i mobiltelefon. Skravlingen må gjøres ute i gangen.

 

Ber om at disse reglene overholdes!