Treningsavgift

Kontigent: Kontigent betales en gang pr år og er kr. 170,- Denne dekker forsikringer, avgifter til krets og forbund. For de som meldes seg inn på høsten vil denne komme som egen faktura umiddelbart etter påmelding.

Treningsavgift pr halvår: (sist endret 02.08.2020)

Gymlek

kr 900

2 og 3 år

Se mer info

Gymlek

kr 900

Gymlek

kr 900

Gymlek

kr 900

6 og 7 år

Se mer info

Idrettens grunnstige

kr 1000

6 og 7 år, jenter

Se mer info

Idrettens grunnstige

kr 1000

8 til 10 år

Se mer info

Rekrutt

kr 1000

10 til 12 år

Se mer info

Tropp

kr 1350

Apparatturn

kr 2000

Konkurranseturn

kr 4100

Faktureres 2 ganger pr halvår. Prisene gjelder for 2020. Faktureres  i september  og februar.

VED MANGLENDE BETALING FORBEHOLDER VI OSS RETTEN TIL Å TILDELE PLASSEN TIL NOEN ANDRE OG BARNET BLIR UTESTENGT FRA TRENING.