Styre

Stine Beate Grønsveen

Leder

Tone F Bondal
Nestleder
Anne Randi Skramstad
Kasserer
Marte Ruud Kristiansen
Medlemsansvarlig
Benedicte Sophie Berg Bjerkåsholmen
Sportslig Leder
Kirsti Eriksen
Ungdomskontakt
Mona Kjos
Styremedlem
Julie Andersen Bakken
Styremedlem
Susann Stubsveen
Styremedlem
Elin Storsveen
Varamedlem
Lone Bekkevold
Varamedlem
Leah Karoline Flagstad
Varamedlem