Styre

Stine Beate Grønsveen

Leder

Telefon: 979 52 689


Elin Viberg

Nestleder

Telefon: 957 39 488


Anne Randi Skramstad

Kasserer

Telefon: 959 64 949


Tone F Bondal

Medlemsansvarlig

Telefon: 957 80 233


Christine Wangerud

Sportslig Leder


Tina Keller

Ungdomskontakt


Thorbjørn Kjernås

Styremedlem


Mona Kjos

Styremedlem


Elin Storsveen

Varamedlem