Partier

Gymlek - 2-4 år

Eneste kriteriet for å bli med her er at barnet kan å gå. Barn og voksen er sammen i aktiviteten og leken. Målet for dette partiet er å stimulere utviklingen av de grovmotoriske ferdighetene – gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre, henge, kaste/fange etc. Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med leken, har vi det aller beste utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulering av grovmotorikken. Vi gir barna stort spillerom for utforsking og eksperimentering som gir utfordring, spenning og mulighet til å bruke fantasien.

Mer informasjon
Trening:
Søndag
kl 13:45 - 14:45

Gymlek - 2-3 år

Eneste kriteriet for å bli med her er at barnet kan å gå. Barn og voksen er sammen i aktiviteten og leken. Målet for dette partiet er å stimulere utviklingen av de grovmotoriske ferdighetene – gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre, henge, kaste/fange etc. Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med leken, har vi det aller beste utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulering av grovmotorikken. Vi gir barna stort spillerom for utforsking og eksperimentering som gir utfordring, spenning og mulighet til å bruke fantasien.

Mer informasjon
Trening:
Onsdag
kl 16:30 - 17:30

Gymlek - 4 år

Aktiviteten for og leken skal stimulere barnas kreativitet og fantasi. Barna skal få mulighet til å mestre ulike ferdigheter og ivareta og bygge opp de grunnleggende motoriske ferdighetene slik som koordinering, balanse og rytme. Det er viktig at barna føler trygghet og trivsel, slik at grunnlaget kan legges for varig lyst til å fortsette med idrett og fysisk aktivitet. Målet er at barna utvikler seg selvstendig i lek og læring.

Mer informasjon
Trening:
Onsdag
kl 17:30 - 18:30

Gymlek - 5 år

Dette partiet er beregnet for de som går siste året i barnehagen. Aktiviteten i dette partiet bygger videre på de målene som er satt for gymlek 2-4 år gjennom lek og
allsidig aktivitet. Vi ønsker å øke barnets selvstendighet slik at foresattes deltagelse kan trappes ned. Det er viktig at barna føler trygghet og trivsel, slik at grunnlaget kan legges for varig lyst til å fortsette med idrett og fysisk aktivitet. Vi har en gradvis tilvenning til apparatturn.

Mer informasjon
Trening:
Torsdag
kl 16:30 - 17:30

Gymlek - 6-7 år

Dette partiet er beregnet for 1-2 klassinger. Vi viderefører gymlekprinsippet for litt større barn. Det er fint som basistrening, men vi fortsetter med lek og moro i tillegg. Partiet fortsetter med tilvenning til apparater, og en gradvis introduksjon til turnøvelser.

Mer informasjon
Trening:
Torsdag
kl 17:30 - 18:30

Idrettens grunnstige - 6-7 år, Jenter

Allsidige treninger for jenter fra 6-7 år. Her er det fokus på å utvikle koordinasjon, muskelstyrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og evnen til å orientere i rommet, både individuelt og i samarbeid med andre. Her går man også gjennom grunnleggende turnelementer som ruller, hjul, håndstående, stift, salto osv. Treningene er mer rettet mot appratturn.

Mer informasjon
Trening:
Tirsdag
kl 16:30 - 17:45

Idrettens grunnstige - 8-10 år, tirsdag

Allsidige treninger for barn fra 8-10 år. Her er det fokus på å utvikle koordinasjon, muskelstyrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og evnen til å orientere i rommet, både individuelt og i samarbeid med andre. Her går man også gjennom grunnleggende turnelementer som ruller, hjul, håndstående, stift, salto osv.

Vi har to partier for denne aldersgruppen, en gruppe som trener på tirsdager og en gruppe som trener på torsdager.

Mer informasjon
Trening:
Tirsdag
kl 17:45 - 19:00

Idrettens grunnstige - 8-10 år, torsdag

Allsidige treninger for barn fra 8-10 år. Her er det fokus på å utvikle koordinasjon, muskelstyrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og evnen til å orientere i rommet, både individuelt og i samarbeid med andre. Her går man også gjennom grunnleggende turnelementer som ruller, hjul, håndstående, stift, salto osv.

Vi har to partier for denne aldersgruppen, en gruppe som trener på tirsdager og en gruppe som trener på torsdager.

Mer informasjon
Trening:
Torsdag
kl 18:30 - 19:45

Idrettens Grunnstige - 8-10 år søndag

Allsidige treninger for barn fra 8-10 år. Her er det fokus på å utvikle koordinasjon, muskelstyrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og evnen til å orientere i rommet, både individuelt og i samarbeid med andre. Her går man også gjennom grunnleggende turnelementer som ruller, hjul, håndstående, stift, salto osv.

Vi har tre partier for denne aldersgruppen, en gruppe som trener på tirsdager, en gruppe som trener på torsdager og en gruppe som trener på søndager.

Mer informasjon
Trening:
Søndag
kl 14:45 - 16:00

Ekstra parti - 6-7 år og 8-10 år

Man må være medlem på at av de andre partiene (Idrettensgrunnstige 6-7 år eller Idrettens grunnstige 8-10 år) for å søke plass på disse partiene.

Målsetting: Bygge på utøverens turnkompetanse og kunne tilby mer trening etter ønske av utøver. Å være utøver på ekstra partiet vil si at utøveren ønsker mer trening for å bli en bedre turner. Deltagere på dette partiet må være motiverte for å legge inn en innsats mot forbedring/mestring, og må allerede delta på et av våre breddepartier. På disse partiene er det beregnet færre utøvere per trener, så man vil derfor oppnå bedre utøver-trener kontakt.

Ekstra parti 6-7 år: Trener på søndager kl 16:00-17:00.

Ekstra parti 8-10 år: Trener på tirsdager kl 19:00-20:30.

 

 

 

 

Mer informasjon
Trening:
Tirsdag
kl 19:00 - 20:30
Søndag
kl 16:00 - 17:00

Tropp - 11 år +

Treningstilbud for jenter og gutter i alderen 11 år +. Her flyttes hovedfokuset fra apparatturn til treningsformene vi finner i SALTO-konseptet. SALTO står for sosial, allsidig, lek, turn og oppvisning, og er et virkemiddel for å beholde barn og ungdom i idretten. Konseptet retter seg mot basistrening og kroppsbeherskelse, og utøverne trener med utstyr som matte, hopp, tumbling, frittstående, trampett, trampoline og airtrack. Mange slutter i organisert idrett når de nærmer seg ungdomstida. Vi ønsker å tilby aktiviteter som skaper trivsel, samhold og et ønske om å bli i idretten

Mer informasjon
Trening:
Mandag
kl 19:30 - 21:15
Torsdag
kl 19:45 - 21:15

Konkurranseturn - Jenter

Man kan ikke melde seg på dette partiet, deltagere rekrutteres fra breddepartiene av trenere.

Konkurranseturn er et konkurransetilbud innen apparatturn for kvinner. De fire konkurranseapparatene er hopp, skranke, bom og frittstående. Antall deltagere vil variere ettersom tilbudet avhenger av trenerdekning, treningstimer i hallen og nivå på gymnaster. Tilbudet er for utøvere som ønsker å drive turn på et høyt nivå. Deltagelse på dette partiet krever høy motivasjon (både hos turner og foreldre), god innsats og høy grad av treningsdisiplin.  Utøvere på dette partiet deltar på alle regionale konkurranser, og øker nivået på egen kompetanse. Partiet er delt inn i aspiranter (6-10 år), rekrutt (11-12 år), og klasse 1, 2, og 3. Utøverne vil trene ha samme tilbud om antall treninger, men det stilles ulike krav til oppmøte på de forskjellige inndelingene.

Trening:
Mandag
kl 16:30 - 19:30
Onsdag
kl 18:30 - 21:00
Søndag
kl 17:00 - 20:00