Partier

Gymlek - 2-3 år

Eneste kriteriet for å bli med her er at barnet kan gå. Barn og voksen er sammen i aktiviteten.

Målsetting:

Stimulere utviklingen av de grovmotoriske kvaliteter – gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre, henge, kaste/fange etc.Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med leken har vi det aller beste utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulering av grunnmotorikken. Vi gir barna stort spillerom for utforsking og eksperimentering som gir utfordring, spenning og mulighet til å bruke fantasien.

Mer informasjon
Trening:
Onsdag
kl 16:30 - 17:30

Gymlek - 4 år

Målsetting:

Aktiviteten / leken skal stimulere barnas kreativitet og fantasi. Barna skal gis mulighet til å mestre ulike ferdigheter og ivareta og bygge opp de grunnleggende motoriske egenskapene så som koordinering, balanse og rytme. 

Det er viktig at barna føler trygghet og trivsel, slik at grunnlaget kan legges for varig lyst til å drive idrett og fysisk aktivitet. Voksne og barn er sammen om aktiviteten og leken. Målet er at barna utvikler selvstendighet i lek og læring.

Mer informasjon
Trening:
Onsdag
kl 17:30 - 18:30

Gymlek - 5 år

Partiet er beregnet på de som går siste år i barnehagen.

Målsetting:

Partier er tilpasset førskolealder på barnet eller at barnet har turnet i mange år. 

Bygge videre på de målene som er satt for gymlek 3-4 år gjennom lek og allsidig aktivitet.  Øke barnets selvstendighet slik at foresattes deltagelse kan trappes ned.  En gradvis tilvenning til apparatturn.

Mer informasjon
Trening:
Torsdag
kl 16:30 - 17:30

Gymlek - 6-7 år

Videreføre gymlekprinsippet for litt større barn. Fint som basistrening og de som fortsatt vil ha lek og moro.

Mer informasjon
Trening:
Torsdag
kl 17:30 - 18:30

Idrettens grunnstige - 6-7 år, Jenter

For jenter i aldersgruppen 6-7 år.

Turn i apparater, lære seg de grunnleggende momentene som motorikk, balanse, spenst og holdning. Her er treningen mer rettet mot apparat turn/turn kvinner.

Målsetting:

Hovedfokus på å skape trygghet og turnglede/interesse, og inspirasjon. Mulighet til rekruttering opp til aspirant. Lære seg grunnmomentene i turn og bli kjent med de ulike apparatene. Trene på ferdigheter som balanse, spenst og bevegelighet, som er viktig også i andre idretter.

Mer informasjon
Trening:
Tirsdag
kl 16:45 - 18:00

Idrettens grunnstige - 8-10 år

For gutter og jenter.

Viderefører lek i apparater, men mer styrke/koordinasjon/hopp og salt. Godt grunnlag for andre idretter. Passer for nybegynnere og øvede.

Målsetting:

Treningen skal legges opp med hovedvekt på å lære grunnmomenter, fiksering, trene opp motorikk, balanse, spenst og holdning. Treningen skal være lystbetont, med lek og allsidig aktivitet. 

I Løten Turn skal det være et godt miljø, det skal være morsomt, gi inspirasjon og glede til å fortsette i en eller annen retning.

Mer informasjon
Trening:
Tirsdag
kl 18:00 - 19:15
Torsdag
kl 18:30 - 19:45

Rekrutt - 10-12 år

SALTO/Troppsgymnastikk Rekrutt 10-12 år, jenter og gutter.

Trene på ferdigheter som balanse, spenst, styrke og bevegelse. Mye hopp og salto/tumbling. Godt grunnlag for andre idretter. Passer for nybegynnere og vederegående.

Målsetting:

Trene opp spenst, styrke, bevegelighet og koordinasjon som kan være store fordeler ved utøvelse også i andre idretter. I Løten Turn skal det være et godt miljø, det skal være morsomt, gi inspirasjon og glede til å fortsette i en eller annen retning.

Mer informasjon
Trening:
Mandag
kl 19:30 - 21:00

Tropp - 13 +

Videreføring av Idrettens grunnstige. Passer for all ungdom som liker litt fart og spenning. Aktiviteten består av hopp, trampett og tumbling. Her er det også muligheter for å delta på konkurranser.

Veldig fin kombinasjon med snowboard/ski og skating.

Målsetting:

Det skal være moro. Tropp skal være en samlingsplass for ungdom som nødvendigvis ikke har vært med på turn før, og for de som liker akrobatikk fart og spenning.

Mer informasjon
Trening:
Torsdag
kl 19:45 - 21:30
Søndag
kl 19:30 - 21:00

Konkurranseturn - Jenter

Deltagere ved dette partiet er rekruttert fra breddepartiene av trenerne. De skal bygge videre på de grunnleggende ferdighetene med spesialisering på hopp, skranke, bom og frittstående.

Er tiltenkt utøvere som ønsker og er villige til å satse på konkurranseturn. Delta på cuper, konkurranser og kretssamlinger. Trenerne har i samarbeid utarbeidet egne mål for dette partiet. Disse ønsker Løten Turn å følge opp innenfor klubbens ressurser og økonomiske rammer.

Trening:
Mandag
kl 16:30 - 19:30
Onsdag
kl 18:30 - 21:00
Søndag
kl 16:30 - 19:30

Ekstra parti - 8-12 år

Dette er et parti for de som er ekstra motiverte og som ønsker å trene mer enn 1 gang per uke, for aldersgruppen 8-12 år.

Man må være medlem på at av de andre partiene (Idrettens grunnstige 8-10 år eller Rekrutt 10-12 år) for å søke plass her.

Ikke noe krav til nivå. Partiet er et mix parti for både gutter og jenter.

 

 

 

Mer informasjon
Trening:
Tirsdag
kl 19:15 - 20:30