Partier

Gymlek - 2-3 år

Eneste kriteriet for å bli med her er at barnet kan å gå. På dette partiet er det utvikling av grovmotorikk og lek som står i fokus. Her skal barna få mulighet til å utforske turnhallen og de ulike apparatene som er der. Vi legger til rette for at barna skal få prøve seg fram på egen hånd og utvikle ferdigheter som å hoppe, løpe, balansere, rulle, klatre, henge, kaste og fange mm. Foresatte deltar aktivt med egne barn på dette partiet. Gymlekpartiene tar utgangspunkt i det nasjonale Gymlek-konseptet.

Mer informasjon
Trening:
Søndag
kl 15:00 - 16:00

Gymlek - 4 år

På dette partiet er det utvikling av grovmotorikk og lek som står i fokus. Her skal barna få mulighet til å utforske turnhallen og de ulike apparatene som er der. Vi legger til rette for at barna skal få prøve seg fram på egen hånd og utvikle ferdigheter som å hoppe, løpe, balansere, rulle, klatre, henge, kaste og fange mm. Barn som er klare for å prøve seg litt uten foresatte, får mulighet til dette her. Da ønsker vi at foresatte sitter oppe på galleriet eller ute i garderoben. Dersom foresatte ønsker å være tilstede nede i turnhallen, forventes det at de deltar aktivt med sin gymnast. Gymlekpartiene tar utgangspunkt i det nasjonale Gymlek-konseptet.

Mer informasjon
Trening:
Søndag
kl 14:00 - 15:00

Gymlek - 5 år

På dette partiet skal grunnferdigheter og grovmotorikk videreutvikles gjennom mer trenerstyrt lek og allsidig turnaktivitet. Gymlek-konseptet videreføres, men det legges mer vekt på at barna skal bli selvstendige i lek og læring. Gymnastene introduseres for alle apparater; hopp, skranke, bom, frittstående og trampett. Gymlekpartiene tar utgangspunkt i det nasjonale Gymlek-konseptet.

Mer informasjon
Trening:
Søndag
kl 13:00 - 14:00

Idrettens grunnstige - 6-7 år tirsdag

IG-partiene tar utgangspunkt i forbundets nasjonale konsept – Idrettens Grunnstige.

IG 6-7 år er et parti for både jenter og gutter som ønsker å drive med turn. Her er det fokus på å utvikle koordinasjon, muskelstyrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og evnen til å orientere i rommet, både individuelt og i samarbeid med andre. Vi bruker alle apparater; hopp, skranke, bom, frittstående og trampett og lærer grunnleggende turnelementer på tvers av disse apparatene.

IG 6-7 år har to likestilte grupper, en tirsdagsgruppe og en torsdagsgruppe.

Mer informasjon
Trening:
Tirsdag
kl 16:30 - 17:45

Idrettens grunnstige - 6-7 år torsdag

IG-partiene tar utgangspunkt i forbundets nasjonale konsept – Idrettens Grunnstige.

IG 6-7 år er et parti for både jenter og gutter som ønsker å drive med turn. Her er det fokus på å utvikle koordinasjon, muskelstyrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og evnen til å orientere i rommet, både individuelt og i samarbeid med andre. Vi bruker alle apparater; hopp, skranke, bom, frittstående og trampett og lærer grunnleggende turnelementer på tvers av disse apparatene.

IG 6-7 år har to likestilte grupper, en tirsdagsgruppe og en torsdagsgruppe.

Mer informasjon
Trening:
Torsdag
kl 16:30 - 17:45

Idrettens grunnstige - 8-9 år, tirsdag

IG-partiene tar utgangspunkt i forbundets nasjonale konsept – Idrettens Grunnstige.

IG 8-9 år er et parti for både jenter og gutter som ønsker å drive med turn. Partiet passer like godt for de som er helt nye innen turn og for de som har drevet med turn tidligere. Her er det fokus på å utvikle koordinasjon, muskelstyrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og evnen til å orientere i rommet, både individuelt og i samarbeid med andre. Vi bruker alle apparater; hopp, skranke, bom, frittstående og trampett og lærer grunnleggende turnelementer på tvers av disse apparatene.

IG 8-9 år har to likestilte grupper, en tirsdagsgruppe og en torsdagsgruppe.

Mer informasjon
Trening:
Tirsdag
kl 17:45 - 19:00

Idrettens grunnstige - 8-9 år, torsdag

IG-partiene tar utgangspunkt i forbundets nasjonale konsept – Idrettens Grunnstige.

IG 8-9 år er et parti for både jenter og gutter som ønsker å drive med turn. Partiet passer like godt for de som er helt nye innen turn og for de som har drevet med turn tidligere. Her er det fokus på å utvikle koordinasjon, muskelstyrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og evnen til å orientere i rommet, både individuelt og i samarbeid med andre. Vi bruker alle apparater; hopp, skranke, bom, frittstående og trampett og lærer grunnleggende turnelementer på tvers av disse apparatene.

IG 8-9 år har to likestilte grupper, en tirsdagsgruppe og en torsdagsgruppe.

Mer informasjon
Trening:
Torsdag
kl 17:45 - 19:00

Salto - 10-11 år

SALTO står for Sosial, Allsidig, Lek, Turn og Oppvisning og er en videreføring av Idretten Grunnstige. På dette partiet bruker vi alle apparater – hopp, skranke, bom, frittstående og trampett hvor gymnastene får mulighet til å lære grunnleggende elementer samt mer avanserte og krevende elementer når de har mestret grunnferdighetene. Vi har også mer fokus på å bygge opp styrken og bevegeligheten som skal til for å mestre større turnelementer. Dette partiet passer både for helt nye og mer erfarne gymnaster. Gymnastene har to treninger i uken.

Mer informasjon
Trening:
Tirsdag
kl 19:00 - 20:30
Torsdag
kl 19:00 - 20:15

Salto - Ungdom 12-16 år

SALTO står for Sosial, Allsidig, Lek, Turn og Oppvisning og er en videreføring av Idretten Grunnstige. På dette partiet bruker vi alle apparater – hopp, skranke, bom, frittstående og trampett hvor gymnastene får mulighet til å lære grunnleggende elementer samt mer avanserte og krevende elementer når de har mestret grunnferdighetene. Vi har også mer fokus på å bygge opp styrken og bevegeligheten som skal til for å mestre større turnelementer. Gymnastene er i større grad med på å bestemme hvilke apparater de ønsker å bruke samt hva de ønsker å lære. Partiet har to treninger i uken.

Mer informasjon
Trening:
Onsdag
kl 19:30 - 21:15
Torsdag
kl 20:15 - 21:30

Paraturn -

Trening:
Ingen trening

Konkurranseparti - Aspirant 5-9 år

Man kan ikke melde seg på dette partiet. Utøvere rekrutteres gjennom åpen trening/uttak.  Åpen trening og uttak til partiet vil bli gjennomført i løpet av sesongen dersom det er ledige plasser.

Turn kvinner er et konkurransetilbud innen apparatturn. Gymnastene konkurrerer i fire apparater, hopp, skranke, bom og frittstående. Antall utøvere på partiet vil variere ettersom tilbudet avhenger av trenerdekning og nivå på gymnastene. Dette partier er for utøvere som ønsker å drive med turn på et høyt nivå og deltakelse på partiet krever mye innsats både hos gymnast og foresatte. Det forventes at utøvere på konkurransepartiet har høy motivasjon, høy grad av treningsdisiplin og et driv for å utvikle seg og øke nivå på egen kompetanse. Gymnastene deltar på fire kretskonkurranser i året samt andre regionale og nasjonale konkurranser.

Trening:
Mandag
kl 16:30 - 19:00
Fredag
kl 16:30 - 19:00

Konkurranseparti - Jenter

Man kan ikke melde seg på dette partiet. Utøvere rekrutteres gjennom åpen trening/uttak.  Åpen trening og uttak til partiet vil bli gjennomført i løpet av sesongen dersom det er ledige plasser.

Turn kvinner er et konkurransetilbud innen apparatturn. Gymnastene konkurrerer i fire apparater, hopp, skranke, bom og frittstående. Antall utøvere på partiet vil variere ettersom tilbudet avhenger av trenerdekning og nivå på gymnastene. Dette partier er for utøvere som ønsker å drive med turn på et høyt nivå og deltakelse på partiet krever mye innsats både hos gymnast og foresatte. Det forventes at utøvere på konkurransepartiet har høy motivasjon, høy grad av treningsdisiplin og et driv for å utvikle seg og øke nivå på egen kompetanse. Gymnastene deltar på fire kretskonkurranser i året samt andre regionale og nasjonale konkurranser.

Partiet er delt inn i aspiranter (6-10 år), rekrutt (11-12 år), og klasse 1, 2, og 3. Utøverne vil trene ha samme tilbud om antall treninger, men det stilles ulike krav til oppmøte på de forskjellige inndelingene.

Trening:
Mandag
kl 18:30 - 21:00
Onsdag
kl 16:30 - 19:30
Søndag
kl 16:00 - 20:00