Personvern

I forhold til personvern ønsker vi deres samtykke til å legge ut bilde av barna/utøverne i Løten turn. Det vil aldri bli brukt etternavn ifm med fellesbilder. Det vil kun være i spesielle tilfeller hvor noen har deltatt i konkurranser osv.

Hvis du ikke godtar at det legges ut bilder av ditt barn vennligst send oss en mail med navn og parti.

I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. Norges idrettsforbund minner derfor om hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer. Idrettsforbundet har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven.

Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse.

Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.

Les mer om
retningslinjene