Forsikringer

Alle medlemmer er forsikret gjennom NGTF med en uøykkesskadeforsikring.

Konkurranseutøvere har utvidet forsikring, og registrerte trenere har utvidet forsikring samt yrkesskadeforsikring.